Facebook nyereményjáték szabályzat – Nyerj KitchenAid-et

Nyerj KitchenAid sütiszettet a KitchenAid Magyarországtól
A Szervező
A KitchenAid Magyarország Facebook oldalán elérhető “Nyerj KitchenAid sütiszettet a KitchenAid Magyarországtól” nyereményjáték részvételi feltételei, játékszabályzata, valamint adatvédelmi tájékoztatója (a továbbiakban: „Szabályzat”).
A Játék szervezője és Lebonyolítója
Cégnév: Duisberg Kft.
Székhely: 1105 Budapest, Gergely u 13-15.
Cégjegyzékszám: 01 09 073229
Adószám: 10535819242
a továbbiakban: „Szervező”
Kik vehetnek részt a Játékban?
Az „Nyerj KitchenAid sütiszettet a KitchenAid Magyarországtól” nyereményjátékában kizárólag a 14. életévet betöltött Európai Uniós állampolgársággal rendelkező természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a KitchenAid Magyarország Facebook oldalán a meghatározott poszt alatt kommentben válaszolnak a feltett kérdésre: Melyik az a két piros szín a KitchenAid palettáján, amik évek óta jelen vannak a kínálatban és akár igazi KitchenAid kollekciót is összeállíthatsz belőlük ( robotgép, turmixgép, kenyérpirító, vízforraló ) ?  https://www.facebook.com/kitchenaidmagyarorszag
A Játék időtartama
A nyereményjáték időtartama: 2021.01.16. 10:00-tól – 2020.01.31. 23:59.
A határidőn túli válaszokat a Szervezőnek nem áll módjában érvényes pályázatként elfogadni.
A Játék menete
A Játékos a KitchenAid facebook oldalán feltett kérdést megválaszolja: Melyik az a két piros szín a KitchenAid palettáján, amik évek óta jelen vannak a kínálatban és akár igazi KitchenAid kollekciót is összeállíthatsz belőlük ( robotgép, turmixgép, kenyérpirító, vízforraló ) ?
Egy Játékos csak egy Facebook profillal és egy fotóval vehet részt a játékban. A játékban érvényes Facebook felhasználói profil nélkül részt venni nem lehet.
Nyeremény
Nyeremények: 10 db KitchenAid sütis szett ( mérleg, francia típusú nyújtófa, spatula, 4 db sütikiszúró )
Sorsolás
Minden, a nyereményjáték időtartama alatt érvényes, helyes választ adó Játékos részt vesz a sorsoláson, amelyen 10 nyertest és 10 pótnyertest sorsolunk.
A nyeremény sorsolására 2021.03.03-án 15:00-ig kerül sor, eredményét a KitchenAid Magyarország Facebook oldalán tesszük közzé egy bejegyzés keretében, 2021.03.05-én.
A Nyertes értesítése
A nyertest a Facebook profiljában megadott (amennyiben megadta) email címen értesítjük vagy Facebook privát üzenetben a sorsolást követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítésre 90 napon belül nem válaszol, a nyeremény automatikusan a következő pótnyertest illeti meg. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.
A Nyeremény átvétele
A nyeremény átadására a bemutatótermünkben kerül sor (Budapest, 1105, Gergely u. 13-15.). A nyeremény átvételéről a Szervező és a nyertes elektronikus levél vagy Facebook üzenet formájában egyeztetnek.
A nyeremény átvételével kapcsolatos, illetve bárminemű, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt a nyereményjáték befejezésétől számított 1 hónapon túl nem fogadunk el.
Kik nem vehetnek részt a játékban?
A Játékban nem vehetnek részt a Duisberg Kft. alkalmazottai, és ezen személyek Ptk. 685. § b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására és esetleges törlésére a jogot a játék szervezője fenntartja magának.
A nyeremény készpénzre nem váltható. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.
Személyes adatok kezelése
A nyertes a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Szervező a nyertes személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Szervező ezen információkat nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A nyereményjáték lebonyolítását és a vonatkozó adózási szabályok által meghatározott kötelezettségeket követően a résztvevő játékos az info@kitchenaid-shop.hu címre történő email megküldésével kérheti adatainak törlését az adatbázisból.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.